Als u slachtoffer wordt van ransomware. Hebt u dan een data recovery-oplossing?

Systeemontwerp

Lager leveringsrisico en lagere kosten

Systeemontwerp door 5W is gericht op gegevenssystemen. Dit heeft een grote overlap met de applicaties en de toepassingsgebieden van de applicaties. Bij het implementeren van een nieuw IT-systeem is een grondig en gedetailleerd design zeer waardevol. Wanneer discrepanties tussen vereisten en levering worden ontdekt, zullen deze gaps moeten worden gedicht. Om een kwalitatief hoogwaardig systeem te krijgen, is een solide design cruciaal. Is dat niet zo, dan zal het leveringsrisico disproportioneel toenemen.

 

Functionele en niet-functionele elementen

Het design voor een nieuw IT-systeem begint bij requirements, zowel functioneel (op welke knoppen kan ik drukken) als niet-functioneel (welke kleuren hebben de knoppen). De eerste beslissing van de ontwerper betreft het kijken naar de requirements en het besluiten of deze het toestaan dat een solide design wordt gecreëerd. Het herdefiniëren, herinterpreteren, toevoegen en verwijderen van requirements zijn allemaal verantwoordelijkheden van de systeemontwerper. De systeemontwerper kan, in samenwerking met alle stakeholders, problemen oplossen, fouten corrigeren en gaps vinden. Allemaal voordat een systeem wordt aangeschaft en geïnstalleerd. De beslissingen betreffende het design die worden gemaakt, kunnen zorgen voor extra efficiëntie bij bewerkingen of het reduceren van hardware- en softwarekosten. Of zelfs het gebruik van een cloudservice adviseren in plaats van fysiek apparatuur aan te schaffen.

Ontwerpen volgens strategie levert veel voordeel op

Het ontwerpen van een efficiënt IT-systeem welke functioneert conform requirements , kan leiden tot voordelen op de korte termijn, maar veel grotere voordelen op lange termijn. Het ontwerpproces houdt daarom tevens rekening met de bedrijfs- en IT-strategie in de vorm van architectuur. Door ervoor te zorgen dat de strategisch belangrijke doelen van het bedrijf en de IT-organisatie een worden meegenomen bij het systeemontwerp, draagt de systeemontwerper zijn/haar steentje bij aan het succes van het bedrijf op de lange termijn.