Als u slachtoffer wordt van ransomware. Hebt u dan een data recovery-oplossing?

Reference case: Omgevingsdienst Haaglanden

Disaster Recovery as-a-Service (DRaaS) bij Omgevingsdienst Haaglanden

De omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is in 2013 opgericht de regionale uitvoeringsdienst en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken namens de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Gevestigd in Den Haag op het terrein van de oude dierentuin, telt de omgevingsdienst 250 werkplekken voor 210 interne medewerkers en 40 externen.

 

Digitale organisatie
In een toenemende digitale wereld zit ODH in een groot veranderingstraject richting de digitale organisatie. Op den duur zal ODH alle informatie digitaal ontsluiten naar de deelnemende partijen. “Belangrijk bij dit veranderingstraject zijn gerelateerde veiligheids-, performance- en tijdigheidseisen”, zegt teamleider ICT en digitale informatievoorziening Erwin Meijer. Als teamleider is Meijer verantwoordelijk voor het naleven van deze eisen.

Toekomstgericht
Erwin Meijer werkt sinds 2014 als teamleider bij de omgevingsdienst. Met een informatievoorziening achtergrond en werkervaring als zelfstandig interim projectmanager, houdt Erwin zich vooral bezig met de toekomst. In het veranderingstraject richting de digitale organisatie ligt zijn focus op het creëren van bewustwording, van management naar individuele medewerker.

Continuïteit informatievoorziening
Continuïteit van de informatievoorziening is voor ODH erg belangrijk: “ODH is een crisisorganisatie. De continuïteit moet gegarandeerd zijn, ook in het geval van een calamiteit. Na bijvoorbeeld een brand moet er snel uitgeweken worden want er moet tijdig informatie beschikbaar zijn”. En dat is waar 5W een grote waarde levert aan de omgevingsdienst.

 

“TECHNISCHE PROFESSIE, PROACTIEF MEEDENKEN EN SNEL KUNNEN SCHAKELEN ZORGEN VOOR EEN GOEDE DIENSTVERLENING”

 

5W levert met haar Disaster Recovery as-a-Service (DRaaS) een uitwijkdienst voor ODH. 5W garandeert met deze dienst dat de omgeving van ODH binnen de afgesproken termijn operationeel is in het geval van een calamiteit. De vastgestelde Recovery Time Objective (RTO) en Recovery Point Objective (RPO) gelden voor Meijer als een adequate verzekering om continuïteit te waarborgen.

Aanbesteding
De aanbesteding voor de uitwijkdienst is in 2015 tot stand gekomen. Als teamleider ICT en documentaire informatievoorziening was Erwin Meijer begin 2015 bezig met de inrichting van de nieuwe serverruimte van ODH. Hierbij waren Business Continuity en het beschikbaar hebben van een professionele uitwijkomgeving belangrijke voorwaarden. Meijer zegt hierover: “de aanbesteding is uiteindelijk op cruciale punten gewonnen door 5W”.

Eerste contacten met 5W
De eerste contacten tussen ODH en 5W werden gelegd in 2014. Medio 2014 had de toenmalige IT-manager van ODH behoefte aan kennis om met hun IT-systemen omgeving operationeel te krijgen. 5W werd ingeschakeld om ODH hierbij te helpen. In deze periode werd de basis gelegd voor een goede relatie tussen ODH en 5W. Meijer zegt hierover: “5W stelt zich op als meer dan een leverancier; de consultants van 5W werken echt met ons samen en dat zorgt voor een goede vertrouwensband.”

Meer dan DRaaS
5W levert voor ODH dus meer dan DRaaS. Als kennisleverancier begeleiden ze ODH waar mogelijk. Tijdens een voortgangsgesprek tussen Meijer en 5W begin 2017 kwam ter sprake dat ODH specifieke behoefte had aan grip op hun IT-omgeving. Met de beschikbare kennis in huis heeft 5W ODH assistentie geboden. 5W consultants hebben ODH geholpen met het inrichten van Enterprise Standard Monitoring. Hiermee is de behoefte aan grip op de omgeving voor ODH goed ingevuld.

Dienstverlening 5W
Over de dienstverlening van 5W vertelt Meijer: “Wat ik zo prettig vind aan 5W is dat de consultants altijd meekijken over onze schouder. Ze kennen onze IT-omgeving van de uitwijk en er wordt proactief mee gedacht over zaken als performance en anticiperen op de toekomst”. Deze goede dienstverlening is met name te danken aan de mensen. Over de consultants van 5W concludeert Meijer: “ze zijn tijdig qua response, hebben kennis van zaken en zijn proactief”.

 

“DE CONSULTANTS VAN 5W WERKEN ECHT MET ONS SAMEN EN DAT ZORGT VOOR EEN GOEDE VERTROUWENSBAND”