Als u slachtoffer wordt van ransomware. Hebt u dan een data recovery-oplossing?

Mobile Security: Device & Data Management

Hoe kun je als organisatie mobiele apparaten efficiënt beheren en beveiligen?

Binnen organisaties worden steeds meer mobiele apparaten gebruikt. Maar hoe zorg je dat deze efficiënt worden beheerd en beveiligd? Smartphones, tablets, laptops en andere devices hebben vaak toegang tot het bedrijfsnetwerk. Al dan niet via een privé netwerk of een openbaar wifi netwerk. Verschillende netwerken, die niet allemaal even goed beschermd zijn en daarom een risico vormen. Voor uw bedrijf is het belangrijk om te voorkomen dat er via mobiele apparaten van medewerkers kan worden ingebroken op uw bedrijfsnetwerk. Toch wilt u gebruikersgemak en flexibiliteit bieden in de organisatie. Dat maakt mobiele beveiliging cruciaal.

 

Gebruikersgemak en flexibiliteit stimuleren

5W heeft oplossingen ontwikkeld om het gebruikersgemak en flexibiliteit binnen een organisatie te stimuleren door mobiele appraten efficiënt te beheren en beveiligen. De platformen die ondersteunt worden zijn BlackBerry (Good) en Mobile Iron. Op deze platformen kan 5W de volgende diensten aanbieden:

 

  • Enterprise Mobility Management
  • Mobile Device Management
  • Mobile Application Management
  • Mobile Content Management
  • Identification & Access management
  • Enterprise Digital Rights Management
  • Data Loss Program
  • Personal Information Management

 

Enterprise Mobility Management

5W ondersteunt en stimuleert het brede gebruik van mobiel computing in een organisatie en maakt dit mogelijk door de volledige set aan mensen, processen en technologie die erop is gefocust de toenemende diversiteit aan mobiele apparaten, draadloze netwerken en aanverwante services te beheren.

 

Mobile Device Management

Met de Mobile Device Management oplossing ontzorgt 5W het beheer van alle mobiele apparaten die binnen een bedrijf of organisatie in gebruik zijn en daaraan gerelateerde software, configuratie, gebruikersrechten en beveiligingsbeleid.

 

Mobile Application Management

Door de toename van het gebruik van mobiele apparaten en apps op de werkvloer wordt het applicatiebeheer steeds belangrijker. Met Mobile Application Management richt 5W zich specifiek op het beheer van de software op de mobiele apparatuur. Denk hierbij aan het softwarematig opdelen van een zakelijke en privé-omgeving om te voorkomen dat bedrijfsgegevens weglekken tijdens privégebruik.

 

Mobile Content Management

Met mobile content management faciliteert 5W dat er aan documenten, video’s, presentaties en andere soorten bedrijfsinformatie kan worden gewerkt, gedeeld en verzonden in een veilige mobiel bedrijfsomgeving. Met deze oplossing worden risico’s op verlies van bedrijf kritische data geminimaliseerd, blijf je in controle over de data terwijl medewerkers flexibel en efficiënt kunnen werken.

 

Identification and Access Management

5W biedt organisaties een identity en access management oplossingen voor het efficiënt administreren en beheren van gebruikers en bedrijfsmiddelen binnen het netwerk van de organisatie met de daarbij horende toegangscontrole van de gebruikers op applicaties en systemen. Dit betreft de authenticatie van de gebruiker in het netwerk en de toegangsrechten die deze gebruiker heeft in het netwerk (autorisatie). Denk bij beheer aan bijvoorbeeld single sign-on (SSO), password management en workflow management.

 

Enterprise Digital Rights Management

Organisaties kunnen er voor kiezen digitale bestanden, zoals vertrouwelijke documenten, te beschermen door het toekennen van rechten. Wanneer een medewerker gebruik wil maken van het document of bestand dan zal deze de rechten moeten opvragen. 5W helpt organisaties door ervoor te zorgen dat deze rechten worden vastgelegd op een licentie server en aan de hand van een licentie of ticket kan men deze rechten dan opvragen.

 

Data Loss Program

Financiële gegevens, klantinformatie, intellectuele eigendom of bedrijfsdocumenten kunnen op elk moment verloren gaan of worden gestolen. Een organisatie moet in staat zijn alle vertrouwelijke informatie van meerdere punten binnen de organisatie te identificeren, bijhouden en beveiligen – zonder de productiviteit en prestaties van de werknemers te beïnvloeden. 5W zorgt dat organisaties snel en eenvoudig zicht krijgen in gevoelige gegevens, deze efficiënt kunnen beheren en om gegevensverlies tegengaan.

 

Personal Information Management

Informatie wordt bewaard zodat deze, wanneer het nodig is, makkelijk terug te vinden is. Informatie kan namelijk cruciaal zijn als je de juiste beslissingen moet nemen of bepaalde dingen gedaan wilt krijgen. Informatie kun je zodanig organiseren dat deze aansluit op de werkprocessen. Informatie vereist echter wel het nodige onderhoud: back-ups maken, oude informatie archiveren of weggooien en informatie die niet langer accuraat is, actualiseren en corrigeren. Om al deze informatie juist en efficiënt te managen biedt 5W de Personal Information Management (PIM) oplossing.

 

Beleid om te voldoen aan veiligheid en privacy normen

Naast de beveiliging van apparatuur is de beveiliging en privacy van data belangrijk. Gebruikers willen met hetzelfde gemak waarmee ze in privé tijd mobiele apparaten gebruiken ook zakelijk kunnen toepassen. Binnen bedrijven gelden andere normen voor beveiliging en privacy dan bij privégebruik en daar komt de groeiende aandacht voor wet- en regelgeving zoals AVG/GDPR nog bij.  Vaak hebben bedrijven wel beleid opgesteld voor het gebruik van laptops van de zaak, maar nog niets vastgelegd over tablets en smartphones waarmee bedrijfsinformatie wordt uitgewisseld. Ook is het bij apparatuur die privé-eigendom is van de medewerker maar wel wordt ingezet op de werkvloer, onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de informatiebeveiliging. Dat leidt vaak tot gaten in de beveiliging van apparatuur en data.

 

5W Mobile Device, Data & Security Oplossing

5W heeft een uitgebreid pakket aan oplossingen en diensten ontwikkeld om gebruikersgemak en flexibiliteit binnen een organisatie te stimuleren door mobiele appraten efficiënt te beheren en beveiligen. Veiligheid en beheer van mobiele apparatuur wordt door 5W sterk vereenvoudigd zonder dat de productiviteit van een organisatie hierdoor verminderd.

 

De 5W Mobile Device, Data & Security oplossingen en diensten kunnen worden aangepast op de wensen van uw organisatie en uiteraard ook afzonderlijk worden afgenomen al naar gelang het eigen inzicht en behoeften.

 

Bescherm mobiele data en waarborg privacy met de veiligheid en beheer oplossingen van 5W. Neem contact op via 030-636 1214 of via info@5wdatasolutions.nl.