Als u slachtoffer wordt van ransomware. Hebt u dan een data recovery-oplossing?

Menselijke fouten

Wat gebeurt er met uw data als een medewerker data weggooit?

Menselijke fouten zijn nog steeds de belangrijkste oorzaak dat data of IT-systemen voor langere tijd niet beschikbaar zijn. Volgens verschillende onderzoeken zijn menselijke handelingen in 50% tot 60% van de gevallen de oorzaak van dataverlies of het niet beschikbaar zijn ervan. Voorbeelden hiervan zijn: te vroeg apparatuur uitzetten, afbreken van back-up of opslagprocessen, verloren datadragers (USB-sticks of externe harde schijven) of een stekker eruit halen. Vraag is dan: is er een goede back-up? Anders bent u in dergelijke gevallen data kwijt of is uw IT-systeem (tijdelijk) niet meer beschikbaar. Dit soort situaties is niet te voorkomen. Met de 5W Healthcheck wordt voor u duidelijk welke onderdelen van uw bedrijfsprocessen risico lopen en kan 5W een oplossing bieden waarmee de gevolgen worden beperkt.

Kortom: 5W zorgt dat uw data en applicaties ‘een foutje’ kunnen hebben.