Als u slachtoffer wordt van ransomware. Hebt u dan een data recovery-oplossing?

Business Continuity

De garantie dat systemen en applicaties altijd door kunnen draaien met als doel de bedrijfsprocessen niet te verstoren.

In verreweg de meeste situaties kan een bedrijf het zich veroorloven om gedurende korte tijd uit de lucht te zijn in geval van een incident. Slechts in een beperkt aantal gevallen zou zelfs dit grote gevolgen hebben, in extreme gevallen kan het zelfs een faillissement binnen een dag veroorzaken. Denk aan banken waar het betalingsverkeer urenlang onderbroken zou zijn. In dat soort gevallen spreken we van Business Continuity: de garantie dat bepaalde systemen altijd door kunnen draaien waardoor de bedrijfsprocessen niet verstoord worden.

 

Waarom is Business Continuity Management nodig?
Het doel van BCM is het nemen van maatregelen ter voorkoming van ernstige onderbrekingen in de bedrijfsvoering en het nemen van maatregelen ter bescherming van vitale (primaire) bedrijfsprocessen tegen gevolgen van omvangrijke (ver)storingen of calamiteiten (GovCert.nl, 2010). De kans dat uw organisatie wordt getroffen door een uitval is wellicht niet groot, maar mocht het uw organisatie treffen, dan zijn de gevolgen omvangrijk. Denk hierbij aan het niet vergoeden van de schade door de verzekeraars en verlies van (persoonlijke) data, bij horende reputatieschade en zelfs een faillissement valt niet uit te sluiten.

Het belang van Business Continuity Management is dus groot. Het is te hopen dat uitval niet zal voorkomen binnen uw organisatie, maar het is een geruststellende gedachte om te weten dat de organisatie up-and-running blijft mocht er onverhoopt een uitval plaatsvinden.

Hoe pas je Business Continuity toe in de organisatie?
Maatregelen ter voorkoming van ernstige onderbrekingen of calamiteiten worden als samenhangend geheel opgenomen in een beveiligingsplan. De maatregelen om de gevolgen van omvangrijke calamiteiten van belangrijke bedrijfsprocessen te beperken zijn opgenomen in een calamiteitenplan of ook wel disaster recovery plan (DRP) genoemd.

Het is onnodig duur om Business Continuity voor alle systemen en applicaties te organiseren. Het kan uiteraard wel, maar alleen als en waar het nodig is. Met Business Continuity zorgt u er simpelweg voor dat de IT van uw organisatie altijd kan blijven draaien. Het garanderen van bedrijfscontinuïteit kunt u via 5W op twee niveaus faciliteren.

 

  • Business Continuity op Storage niveau
    De data van een organisatie mag niet verloren gaan bij een calamiteit. De oplossing die u hierin kiest is afhankelijk hoe snel uw data weer beschikbaar moet zijn na een calamiteit.

 

  • Business Continuity op Infrastructuur niveau
    De beschikbaarheid van de fysieke netwerkomgeving en virtuele (cloud) omgeving. Denk hierbij aan het gebruik van een extern datacenter zodat u garant staat tegen onder andere uitval van koeling, elektriciteit en internet.

 

Het uitvallen van IT-systemen ten behoeve van de bedrijfsvoering is één van de belangrijkste bedrijfsrisico’s. Tegelijkertijd verandert het dreigingenpatroon voor veel organisaties van traditionele naar technologische- en zelfs terreurdreigingen. De expertise van medewerkers en vitale data zijn van cruciaal belang in een organisatie. Deze zijn alleen met een goed ingericht Business Continuity en Disaster Recovery strategie te beschermen tegen de gevolgen van een calamiteit.

Bescherm uw kritische data en IT-systemen met de security, back-up en recovery diensten van 5W. Neem contact op via 030-636 1214 of via info@5wdatasolutions.nl.