Als u slachtoffer wordt van ransomware. Hebt u dan een data recovery-oplossing?

Architectuur

5W brengt techniek en bedrijfsdoelstelling bij elkaar

Gegevensarchitectuur
Het domein van de Gegevensarchitect is gericht op de informatie die het bedrijf vandaag nodig heeft, hoe die informatie wordt opgeslagen (als data) en hoe die gegevens worden verwerkt. De principes van het in kaart brengen van bedrijfsinformatie en gegevens in systemen die deze gegevens implementeren en gebruiken, gelden voor zowel de grootste als de kleinste bedrijven. Wij leven in een wereld die steeds meer is gericht op het genereren van nieuwe inzichten in onze bedrijven en de wereld in het algemeen. Deze nieuwe informatie is afkomstig van het verwerken van nieuwe en historische gegevens van alle bronnen. Traditionele bedrijfsgegevens zijn afkomstig uit beheer-, financiële, project- en andere systemen. Gegevens van online media, sociale media, overheidsgegevens en nieuwe bronnen als Internet Of Things (IoT), verenigen deze traditionele gegevens voor het creëren van een enorme kolkende pot gegevens die rijp zijn voor analyse. Dit is de wereld van ‘big data’ en biedt inzichten voor veel van de bedrijven die ze gebruiken. Aan de andere kant zijn de IT-systemen die dagelijkse bedrijfsvoering mogelijk maakt, de levensader van ieder bedrijf hedentendage. Deze systemen zijn beproefde en geteste data stores, die vaak technologie gebruiken die al 20 of meer jaar aanwezig is. De hoeveelheid gegevens in deze systemen is doorgaans klein, maar zonder deze gegevens kan een organisatie niet functioneren. Met een goed georganiseerde gegevensarchitectuur kunnen bedrijven geïnformeerde besluiten nemen gebaseerd op hun bedrijfsstrategie en hebben zij controle over de inzet van hun gegevenssystemen. De opslag van, de toegang tot, het gebruik van en, als allerbelangrijkste, de economische waarde van gegevens zijn allemaal de verantwoordelijkheid van de gegevensarchitect.

Technologische architectuur
Bij technologische architectuur “komt het rubber samen met de weg”, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de bedrijfsstrategie en gegevensstrategie wordt gereflecteerd in de selectie van technologie, producten en normen die worden gebruikt in uw bedrijf. Net zoals bij gegevensarchitectuur kunnen IT-systemen (groot of klein) op verschillende niveaus kritiek zijn voor bedrijven. Het domein van de technologie-architect richt zich op de manier waarop IT-systemen op de meest efficiënte manier worden geïmplementeerd.